Public procurement
23.12
2016
DEVELOPMENT OF THE EXISTING REGRASSING SYSTEM AND CAGES FOR THE BREEDING OF LABORATORY MICE, IN ACCORDANCE WITH FREEZING CONDITIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/58/16

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej