Public procurement
20.12
2016
PROVIDING EXPERT AND RESEARCH SERVICES IN THE FIELD OF IN VITRO STUDIES ON ANTIBODY OPTIMIZATION AND EXPERT SERVICES IN THE AREA OF CANCER IMMUNOTHERAPY

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/53/16

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej