Public procurement
26.04
2017
PROVIDING EXPERT AND RESEARCH SERVICES IN THE FIELD OF IN VIVO RESEARCH (IN SELECTED ANIMAL MODELS), IN THE MODELS OF MONOTHERAPY AND THERAPY MIXED BREAST CANCER AND IN THE SCOPE OF EVALUATION OF THE INFLUENCE OF EXAMINED MOLECULES ON THE FUNCTIONING OF THE IMMUNE SYSTEM.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS47/III/68/17

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej