Public procurement
21.12
2016
PROVIDING EXPERT AND RESEARCH SERVICES, IN THE FIELD OF IN VIVO RESEARCH, IN THE AREA RELATED TO THE IDENTIFICATION OF MECHANISMS OF RESISTANCE AND ANTICANCER RESISTANCE SYSTEM AND EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF ANTIBODY TEST OPERATIONS AND EXPERT SERVICES IN THE FIELD OF ANTIBODY TESTING.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/54/16

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej