Public procurement
26.01
2017
THE PURCHASE, SUPPLY, ASSEMBLY AND FULL COMMISSIONING OF TWO LAMINAR COMMANDS, IN ACCORDANCE WITH THE FREEZING CONDITIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/16/17

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej